HUAWEI

HUAWEI

HUAWEI P

 • Austausch Display ORIGINAL – 399,00€ *
 • Austausch Akku  – 99,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 99,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 99,00€ *
 • Austausch Display ORIGINAL – 329,00€ *
 • Austausch Akku  – 89,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 89,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 99,00€ *
 • Austausch Display ORIGINAL – 299,00€ *
 • Austausch Akku  – 89,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 89,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 79,00€ *
 • Austausch Display ORIGINAL – 169,00€ *
 • Austausch Akku  – 69,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 69,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *
 • Austausch Display ORIGINAL – 139,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *
 • Austausch Display ORIGINAL – 169,00€ *
 • Austausch Akku  – 79,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 79,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 69,00€ *
 • Austausch Display ORIGINAL – 339,00€ *
 • Austausch Akku  – 89,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 89,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 79,00€ *
 • Austausch Display ORIGINAL – 249,00€ *
 • Austausch Akku  – 79,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 79,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 69,00€ *
 • Austausch Display ORIGINAL – 149,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *
 • Austausch Display ORIGINAL – 249,00€ *
 • Austausch Akku  – 69,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 69,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *
 • Austausch Display ORIGINAL – 139,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 49,00€ *
 • Austausch Display – 149,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 49,00€ *
 • Austausch Display – 119,00€ *
 • Austausch Akku  – 49,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 49,00€ *
 • Austausch Kameraglas – 49,00€ *
 • Austausch Display – 119,00€ *
 • Austausch Akku  – 49,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 49,00€ *
 • Austausch Gehäuse/Kameraglas -49,00€ *
 • Austausch Display – 109,00€ *
 • Austausch Akku  – 49,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 39,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 39,00€ *
 • Austausch Display – 169,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *
 • Austausch Display – 169,00€ *
 • Austausch Akku  – 49,00€ *
 • Austausch Ladebuc5se – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *
 • Austausch Display – 159,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *
 • Austausch Display – 159,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *

HUAWEI MATE

 • Austausch Display –399,00€ *
 • Austausch Akku  – 99,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 99,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 99,00€ *
 • Austausch Display  – 329,00€ *
 • Austausch Akku  – 89,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 89,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 89,00€ *
 • Austausch Display  – 199,00€ *
 • Austausch Akku  – 79,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 79,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 79,00€ *
 • Austausch Display  – 249,00€ *
 • Austausch Akku  – 89,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 89,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 89,00€ *
 • Austausch Display – 299,00€ *
 • Austausch Akku  – 89,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 89,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 89,00€ *
 • Austausch Display  – 149,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 49,00€ *
 • Austausch Display  – 199,00€ *
 • Austausch Akku  – 69,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 69,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 69,00€ *
 • Austausch Display  – 189,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *
 • Austausch Display – 129,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 49,00€ *
 • Austausch Display – 159,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *

HUAWEI NOVA

 • Austausch Display – 119,00€ *
 • Austausch Akku  – 49,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 49,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 49,00€ *
 • Austausch Display – 159,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *
 • Austausch Display – 179,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *
 • Austausch Display – 219,00€ *
 • Austausch Akku  – 69,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 69,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *
 • Austausch Display  – 179,00€ *
 • Austausch Akku  – 69,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 69,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *
 • Austausch Display  – 119,00€ *
 • Austausch Akku  – 49,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 49,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 39,00€ *
 • Austausch Display  – 139,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 49,00€ *
 • Austausch Display  – 229,00€ *
 • Austausch Akku  – 69,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ 
 • Austausch Display  – 199,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 49,00€ *
 • Austausch Display  – 169,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 49,00€ *
 • Austausch Display  – 189,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 59,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 49,00€ *
 • Austausch Display – 119,00€ *
 • Austausch Akku  – 49,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 49,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *
 • Austausch Display  – 199,00€ *
 • Austausch Akku  – 49,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 49,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 59,00€ *
 • Austausch Display  – 119,00€ *
 • Austausch Akku  – 59,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 49,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 49,00€ *
 • Austausch Display – 119,00€ *
 • Austausch Akku  – 49,00€ *
 • Austausch Ladebuchse – 49,00€ *
 • Austausch Akkudeckel/Kameraglas – 39,00€ *
Scroll to Top